13. July 2024.

logo

Program PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 26 januar 2012 08:37

SAVEZ BAČKIH BUNJEVACA - PROGRAM      (ћирилица)

Mesto i datum usvajanja: Subotica, 06. mart 2010. godine.
Organ koji je usvojio Program: Skupština Saveza bačkih Bunjevaca
Naziv političke stranke:

Savez bačkih Bunjevaca
Sedište političke stranke:
Republika Srbija, AP Vojvodina, 24000 Subotica, ul. Ante Parčetića br.10

Ciljevi političke stranke:
Savez bačkih Bunjevaca je
politička stranka bunjevačke nacionalne manjine koja je osnovana radi zastupanja svih onih ciljeva čije je ostvarivanje potrebno, kako bi bunjevačka nacionalna manjina u Republici Srbiji, a posebno u Vojvodini mogla da se kratkoročno, srednjoročno i dugoročno razvija i opstane.

Savez bačkih Bunjevaca će se političkim, parlamentarnim, vanparlamentarnim, kao i drugim zakonskim sredstvima boriti za očuvanje nacionalnog identiteta, za punu slobodu, ravnopravnost i materijalno blagostanje Bunjevaca, kao i za očuvanje i proširivanje njihovih prava, garantovanih Ustavom i Zakonom Republike Srbije.

Pored navedenog, Savez bačkih Bunjevaca će se zalagati za moderne civilizacijske vrednosti,
za harmonične odnose sa drugim narodima i nacionalnim manjinama. U interesu ostvarivanja naših ciljeva, sve ćemo učiniti da uspešno učestvujemo na izborima i participiramo u vlasti na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou.

Cilj je da Savez bačkih Bunjevaca:

– učestvuje u političkom zastupanju i predstavljanju interesa Bunjevaca u Srbiji,

– izradi strategiju i plan za očuvanje nacionalnog identiteta za nacionalnu manjinu Bunjevaca u Srbiji

– se zalaže za instituciju proporcionalne parlamentarne zastupljenosti manjina
na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou,

– da preko svojih izabranih poslanika učestvuje u radu republičkog
parlamenta, pokrajinske skupštine, lokalnih samouprava i mesnih zajednica,

– svojom aktivnošću služi pojedincima i organizacijama koje se deklarišu kao bunjevačke i koje pripadaju bunjevačkom korpusu,

– podržava očuvanje jezika, kulture i identiteta Bunjevaca i pomaže razvoju i proširenju njihovog obrazovanja,

– stvara punu i stvarnu ravnopravnost Bunjevaca u Srbiji u svim oblastima privrede
i javnog života,

– homogenizuje bunjevački korpus, doprinosi povećanju snage zajedništva nacionalne manjine Bunjevaca u Srbiji i cele bnjevačke nacije, a pored toga proširuje i kontakte Bunjevaca sa onim narodima sa kojima zajedno žive,

– sarađuje, neguje i razvija veze sa regionalnim i međunarodnim organizacijama,

– utiče da živimo u evropski opredeljenoj, demokratskoj državi, u kojoj se ljudska i
pojadinačna prava na svim nivoima ostvaruju,

– utiče na ekonomski razvoj, izrađuje strategiju stvaranja radnih mesta i mesta za
život, i utiče na njenu realizaciju u praksi,

– insistira na povratu imovine,

Ciljevi i zadaci utvrđeni su u programu stranke, rukovodstvo i članstvo dužno je da postupa u skladu sa Programom.

Skupština Saveza bačkih Bunjevaca

Predsednik stranke

 

© 2012 Savez bačkih Bunjevaca. Sva prava zadržana.