24. June 2024.

logo

Програм PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 19 januar 2012 17:33

САВЕЗ БАЧКИХ БУЊЕВАЦА - ПРОГРАМ     (latinica)

Место и датум усвајања: Суботица, 06. март 2010. године.
Орган који је усвојио Програм: Скупштина Савеза бачких Буњеваца
Назив политичке странке:

Савез бачких Буњеваца
Седиште политичке странке:

Република Србија, АП Војводина, 24000 Суботица, ул. Анте Парчетића бр.10

Циљеви политичке странке:
Савез бачких Буњеваца је
политичка странка буњевачке националне мањине која је основана ради заступања свих оних циљева чије је остваривање потребно, како би буњевачка национална мањина у Републици Србији, а посебно у Војводини могла да се краткорочно, средњорочно и дугорочно развија и опстане.

Савез бачких Буњеваца ће се политичким, парламентарним, ванпарламентарним, као и другим законским средствима борити за очување националног идентитета, за пуну слободу, равноправност и материјално благостање Буњеваца, као и за очување и проширивање њихових права, гарантованих Уставом и Законом Републике Србије.

Поред наведеног, Савез бачких Буњеваца ће се залагати за модерне цивилизацијске вредности,
за хармоничне односе са другим народима и националним мањинама. У интересу остваривања наших циљева, све ћемо учинити да успешно учествујемо на изборима и партиципирамо у власти на републичком, покрајинском и локалном нивоу.

Циљ је да Савез бачких Буњеваца:

– учествује у политичком заступању и представљању интереса Буњеваца у Србији,

– изради стратегију и план за очување националног идентитета за националну мањину Буњеваца у Србији

– се залаже за институцију пропорционалне парламентарне заступљености мањина
на републичком, покрајинском и локалном нивоу,

– да преко својих изабраних посланика учествује у раду републичког
парламента, покрајинске скупштине, локалних самоуправа и месних заједница,

– својом активношћу служи појединцима и организацијама које се декларишу као буњевачке и које припадају буњевачком корпусу,

– подржава очување језика, културе и идентитета Буњеваца и помаже развоју и проширењу њиховог образовања,

– ствара пуну и стварну равноправност Буњеваца у Србији у свим областима привреде
и јавног живота,

– хомогенизује буњевачки корпус, доприноси повећању снаге заједништва националне мањине Буњеваца у Србији и целе бњевачке нације, а поред тога проширује и контакте Буњеваца са оним народима са којима заједно живе,

– сарађује, негује и развија везе са регионалним и међународним организацијама,

– утиче да живимо у европски опредељеној, демократској држави, у којој се људска и
појадиначна права на свим нивоима остварују,

– утиче на економски развој, израђује стратегију стварања радних места и места за
живот, и утиче на њену реализацију у пракси,

– инсистира на поврату имовине,

Циљеви и задаци утврђени су у програму странке, руководство и чланство дужно је да поступа у складу са Програмом.

Скупштина Савеза бачких Буњеваца

Председник странке

 

© 2012 Savez bačkih Bunjevaca. Sva prava zadržana.