25. April 2024.

logo

 

PROGLAS SAVEZA BAČKIH BUNJEVACA
za sve koji su upisani u poseban birački spisak Bunjevaca
VAŽNO JE !
OVO SU VAŽNI IZBORI ZA BUNJEVAČKU NACIONALNU MANJINU !
Nacionalni savit je Skupština nacionalne manjine koja se stara o četri oblasti u skladu sa
Zakonom, u oblasti obrazovanja, 
informisanja, kulture i upotribe jezika. Nije dosta imat
udruženja i „igrat i pivat“, jel su to samo volonterske neprofitne 
organizacije koje se finansiraju
isključivo iz projekata na konkursima i žive od danas do sutra. Da bi postojali kao autohton
južnoslovenski narod, koji danas živi u svojoj matičnoj državi - Republiki Srbiji, i da bi se
slobodno mogli zvati svojim 
imenom –Bunjevci, moramo imat Nacionalni savit i ustanove koje
osniva Savit. Nacionalni savit je državna ustanova 
utemeljena zakonom, a osniva se i bira
voljom pripadnika nacionalne manjine na izborima.

Savez bačkih Bunjevaca naglašava, da se o politiki koju zastupamo i svojim potribama
moramo starat sami, a da triba 
da sarađujemo sa svima koji nas priznaju ko Bunjevce,
posebno sa državotvornim strankama koje čine vlast u Republiki 
Srbiji. Niko drugi neće
rišavat naše probleme, ako ji ne rišavamo sami. Tutorstvo i navodna briga „veliki“
politički 
stranaka, uvik se svodi na ono dobro poznato: „svi nas vole prid izbore“.
Program Saveza bačkih Bunjevaca je jasan i mi 
tražimo podršku za samostalnu politiku
koju vodimo pod svojim imenom i koja nas svrstava u red dobro organizovani,
samostalni i stabilni nacionalni zajednica u Srbiji.
Savez bačkih Bunjevaca poziva sve građane upisane u birački 
spisak bunjevačke nacionalne
manjine, da izađu na izbore 26. oktobra i da glasaje

za listu broj jedan, „SAVEZ BAČKIH BUNJEVACA – Mirko Bajić“
birajte one koji ozbiljno i odgovorno vode politiku
to je garancija opstanka i daljeg napritka Bunjevaca.

 

 

© 2012 Savez bačkih Bunjevaca. Sva prava zadržana.